L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL


BEGINJAREN

Zijn thuis Tilden, Nebraska; omstreeks 1910.

L. Ron Hubbard, die werd geboren op 13 maart 1911, bracht zijn beginjaren door in Montana in het typische wilde westen met periodieke uitstapjes naar Californië, Oregon en Washington.

Hubbard legt zelf uit: “Ik ben geboren in Nebraska en vertrok drie weken later naar Oklahoma”, waar zijn grootvader een paardenranch had opgebouwd en hij voordat hij een jaar oud was al zijn eerste stapjes had gezet. Vanuit Oklahoma verhuisde hij naar de staat Montana waarvan hij nog ironisch opmerkte: “ze zeggen dat het er op leek dat ik mij er thuis ging voelen maar volgens mij was dat niet meer dan een gerucht”.

Daarna volgde een aantal opmerkelijke avonturen, waaronder een buitengewone vriendschap met een medicijnman van de Blackfoot-indianen waar hij uiteindelijk werd geaccepteerd als een bloedbroeder van de stam. Hij temde ook al op vroege leeftijd wilde paarden en kon maar ternauwernood ontsnappen aan een troep coyotes op een merrie met de naam Nancy Hanks gezeten – een verhaal dat vooral de moeite waard is omdat niemand het aanvankelijk geloofde. Vandaar dat hij later toegaf: “Ik heb zo mijn avonturen beleefd maar ik heb geleerd dat ik mijn verhalen wat af moest zwakken”.

En om een anderszins wilde jeugd compleet te maken, introduceerde zijn moeder, Ledora May Hubbard – een heel ontwikkelde vrouw, wat in die tijd maar zelden voorkwam – haar zoon in de klassiekers van de westerse cultuur nog voordat hij zeven jaar oud was.

Tijdens zijn tienerjaren stak de heer Hubbard twee keer de oceaan over naar het toen nog exotische en mysterieuze Azië; gefotografeerd door L. Ron Hubbard.
In een ander verhaal over zijn jeugdjaren, beschreef Hubbard zijn huiveringwekkende reis door de Rocky Mountains in de T-Ford van zijn grootvader. De wegen waren op zijn hoogst geplaveid met zand en waren weinig meer dan wat kronkelige geitenpaden langs een steile afgrond. Daarna volgde de al even uitdagende tochten door de Nevada woestijn (waar het water bestemd was voor de radiator en waar om de vijftig kilometer een band plofte) voordat hij uiteindelijk in San Diego aankwam waar zijn vader, Harry Ross Hubbard, dienst deed op een Amerikaanse torpedobootjager.

En wat betreft het verhaal van L. Ron Hubbard als Amerika’s jongste Eagle Scout: dat begon toen hij in 1923 de padvinderij in ging en waar hij al snel als vertegenwoordiger optrad voor de Amerikaanse Padvinderij voor de toenmalige president Calvin Coolidge.

En als zoon van een Amerikaanse marineofficier voer hij al snel naar exotische landen, waaronder verrre havens in de Stille Zuidzee en het China van voor de revolutie. Alles bij elkaar legde hij meer dan een kwart miljoen mijl af voordat hij negentien jaar oud was en lag tegen 1929 al goed op koers voor zijn grotere levensreis.

Of zoals Hubbard het zelf zei wanneer hij over zijn beginjaren sprak: “Vanaf driejarige leeftijd wist ik precies waar ik heen ging”.