L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL


Rehabilitatie van criminelen

Criminele jongeren in Tampa, Florida, die het rehabilitatie programma volgen dat op de ontdekkingen van L. Ron Hubbard is gebaseerd.
Afdelingen binnen de overheidsdepartementen en de gevangenispersoneel die het Criminon programma hebben aangenomen.
In elke Rwandese gevangenis is Criminon het officiële programma voor de rehabilitatie en de reclassering van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan volkerenmoord. Meer dan 8000 gevangenen hebben het programma afgerond en hebben inmiddels de gevangenis verlaten.
Een verslag over de invloed van De Weg naar een Gelukkig Leven zou niet volledig zijn zonder enkele woorden te wijden aan het rehabilitatieprogramma voor criminelen dat gebruik maakt van het boekje. Dit programma, dat bekend staat als Criminon, is verder gebaseerd op de ontdekkingen van L. Ron Hubbard aangaande de oorzaak en het voorkomen van misdaad, die hij deed gedurende de tijd dat hij als vrijwilliger bij de politie van Los Angeles werkte, aan het einde van de jaren veertig. “Indien u een misdadiger wilt rehabiliteren” schreef hij, “hoeft u slechts in zijn verleden te kijken en erachter te komen wanneer hij zijn persoonlijk eergevoel kwijtraakte. Rehabiliteer dat punt en u heeft geen misdadiger meer”. Met De Weg naar een Gelukkig Leven van Hubbard en belangrijke principes van Scientology krijgt Criminon dit voor elkaar.

Nogmaals, dit programma is uniek. Net zoals bij Narconon, steunt het niet op drugs of onderdrukkende straffen, maar er wordt eerder een beroep gedaan op wat Hubbard beschreef als de fundamentele goedheid in ieder mens. Mocht een dergelijke aanpak onrealistisch lijken onder geharde misdadigers, de resultaten spreken voor zich. Criminon heeft zijn hoofdkantoor in Los Angeles en voert programma’s uit in meer dan 2000 gevangenissen en strafinstellingen, verspreid over 35 landen. Tot nu toe hebben meer dan 100.000 gedetineerden met succes deelgenomen aan de programma’s en zijn een nieuw misdaadvrij leven begonnen, zonder zoals gebruikelijk terug te vallen in het oude patroon.

In een zeker rehabilitatieprogramma voor jeugdige criminelen werd bijvoorbeeld 80 procent van de jongelingen opnieuw gearresteerd; Criminon keerde deze trend finaal om. Namelijk, 90 procent van de personen die de cursus van De Weg naar een Gelukkig Leven afmaakte, werd niet meer opnieuw gearresteerd. Het was dus niet voor niets dat Daniel O. Black, hoofd reclassering van de Butler County jeugdrechtbank in Greenville, Alabama verklaarde: “Het systeem van jeugdrechtspraak heeft dringend behoefte aan een werkbaar, op de samenleving afgestemd startprogramma. De Weg naar een Gelukkig Leven voorziet in deze behoefte. Wij beginnen met de grondbeginselen: een stevig moreel fundament van eerlijkheid, integriteit en vertrouwen; dat is De Weg naar een Gelukkig Leven.”

Dat vat ook samen waar L. Ron Hubbard in wezen voor stond, in naam van de mensheid. Het is waar dat de wereld, zoals nooit te voren in de wereldgeschiedenis, voor een morele, criminele en biochemische crisis staat. Het is ook waar dat de statistieken ieder jaar alleen maar grimmiger jaren voorspellen. Maar ondanks al zijn falen, zijn geweld en degradatie, verklaarde Hubbard, is de mens niettemin in wezen goed, en, zo gaat hij verder, “Waar de mens ook naar streeft, waar hij ook werkt of wat hij ook doet, het goede wat hij doet overtreft het kwade”.