L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL

De Brug naar
Spirituele Vrijheid

De volledige weg van de spirituele vooruitgang in Scientology wordt afgebakend door de Scientology Brug. Die geeft de nauwkeurig bepaalde stappen weer van auditing en training die moeten worden genomen om je oorspronkelijke kracht te kunnen rehabiliteren. Omdat de Brug stapsgewijs is ingedeeld, is de vooruitgang ordelijk en voorspelbaar. Hoewel het hier om een oud basisconcept gaat – een pad over een afgrond van onwetendheid naar een hoger niveau – is dat wat de Brug vertegenwoordigt, helemaal nieuw: niet zomaar een willekeurige reeks stappen, maar het meest bruikbare middel voor het herstel van wat Hubbard beschreef als ons “onsterfelijke, onvergankelijke, altijddurende zelf”.

Tenzij er een grote verandering plaatsvindt in de huidige, voortstrompelende menselijke beschaving, zal de mens hier niet lang meer zijn...
– L. Ron Hubbard.

Een belangrijk deel van het beoefenen van Scientology is het bestuderen van de werken van L. Ron Hubbard die de geestelijke aard van de mens en de grondbeginselen van het leven nauwkeurig beschrijven. Waar Scientology de weg naar de hoogste spirituele verlangens van de mens vertegenwoordigt, is het ook van grote betekenis voor zijn meer directe bestaan: zijn familie, zijn carrière en de samenleving. Dat feit is van doorslaggevend belang voor het begrip van de Scientology filosofie en is in feite het kernpunt daarvan: geen doctrine, maar de bestudering en de behandeling van de menselijke geest in relatie tot zichzelf, tot ander leven en het universum waarin wij leven. In dat opzicht kan worden gesteld dat het werk van L. Ron Hubbard allesomvattend is. “Tenzij er een grote verandering plaatsvindt in de huidige, voortstrompelende menselijke beschaving”, zei hij in het midden van de jaren zestig, “zal de mens hier niet lang meer zijn...”. Als tekenen van die achteruitgang noemde hij politieke onrust, sociaal verval, geweld, racisme, ongeletterdheid en drugs. L. Ron Hubbard besteedde daarom het grootste gedeelte van zijn laatste jaren aan het vinden van antwoorden op deze problemen. Tegen het begin van de jaren zeventig zou zijn leven inderdaad in kaart kunnen worden gebracht aan de hand van zijn zoektocht naar oplossingen voor de culturele crises van het einde van de twintigste eeuw.

Dat hij uiteindelijk slaagde, blijkt uit de fenomenale groei van Dianetics en Scientology. Momenteel zijn er meer dan 8500 organisaties in 165 landen die de verschillende technologieën van Dianetics en Scientology toepassen. Het blijkt ook uit de vele lofbetuigingen voor het werk van L. Ron Hubbard – erkenningen en proclamaties van staats- provinciale, nationale en internationale instanties, die letterlijk boekdelen zouden vullen. Het blijkt ook uit de pure omvang van zijn wereldwijde invloed: met 200 miljoen exemplaren van zijn filosofische werk die in nagenoeg elk land regelmatig worden gelezen, is er geen enkele filosoof in de geschiedenis die zijn populariteit ook maar benadert. En het blijkt ook uit alles wat op deze site wordt vermeld, inclusief het onlosmakelijk daaraan verbonden feit dat zo vele van Scientology’s fundamentele waarheden nu een deel vormen van ons sociale leven. Maar het blijkt vooral uit het blijvend verwezenlijken van deze woorden van
L. Ron Hubbard:

“Een beschaving zonder krankzinnigheid, zonder criminelen en zonder oorlog, waar het capabele mensen gegund is succes te hebben en waar het eerlijke mensen gegund is rechten te hebben, en waar de Mens vrij is om zich tot hogere niveaus te verheffen, dat zijn de doeleinden van Scientology.”