Filantroop
PRIJZEN & ERKENNINGEN

De technologie van Hubbard op het gebied van drugrehabilitatie en ontgifting, rehabilitatie van criminelen, studie, geletterdheid en zijn gids naar een beter leven gebaseerd op gezond verstand – De Weg naar een Gelukkig Leven – hebben bijna een miljard mensen in zo’n 170 landen geraakt.

Honorary Award — Leeuwkop Gevangenis

Uitgereikt aan L. Ron Hubbard door de gevangenen van de Leeuwkop gevangenis vanwege zijn technologie voor de hervorming van criminelen: "U heeft de hoop in vele levens teruggegeven". U heeft onze Zuid-Afrikaanse gevangenissen veranderd van een plek van pijn en leed naar een plek van hoop en leven.”

Een voorbeeld hiervan is de Leeuwkop Gevangenis – de beruchte, meedogenloze, streng beveiligde gevangenis buiten Johannesburg, Zuid-Afrika. Na het invoeren van Criminon – het rehabilitatieprogramma gebaseerd op de doorbraken van L. Ron Hubbard op dat terrein – was het geweld in de celblokken bijna helemaal verleden tijd. Ter bevestiging van de grote impact die Hubbard’s technologie had op Leeuwkop, kenden de gevangen in Leeuwkop hem de volgende prijs toe, die deels was gegraveerd als volgt: “U heeft hoop voor vele levens gebracht. U heeft onze Zuid-Afrikaanse gevangenissen van pijn en smart veranderd in plaatsen van hoop en leven.”

In een andere gevangenis brachten soortgelijke verbazingwekkende resultaten het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Panama er toe L. Ron Hubbard officieel te erkennen voor “zijn behulpzame humanitaire werk en functionerende spirituele technologie die iedere persoon in de Centro Femenino de Rehabilitacion Cecilia Orillac de Chiari Prison helpt en daarenboven gezinnen opnieuw bijeenbrengt”.

Officiële blijk van erkentelijkheid — Dangerous Drugs Board, Kantoor van de Filippijnse President.

De voorzitter van de Filippijnse “Dangerous Drugs Board”, kende L. Ron Hubbard een gedenkplaat toe voor “zijn humanitaire werk op het terrein van drugsvoorlichting en drugsrehabilitatie en voor zijn technologieën die in de Filipijnen waren ingevoerd en die hebben bijgedragen aan onze strijd tegen drugs in ons land.”

Dan is er de technologie van L. Ron Hubbard voor drugsrehabilitatie en ontgifting die nu in zo’n 40 landen toegepast wordt. De voorzitter van de Filippijnse “Dangerous Drugs Board”, die onder de indruk was van de effectiviteit en het succes van die programma’s, kende L. Ron Hubbard een gedenkplaat toe waarop hij formeel werd bevestigd voor “zijn humanitaire werk op het terrein van drugsvoorlichting en drugsrehabilitatie en voor zijn essentiële technologieën die in de Filippijnen waren ingevoerd... en zo in grote mate bijdroegen aan het doel om met succes onze nobele doelstelling van een drugsvrij land te bereiken”.

Ere-brandweerhelm - Brandweerkorps New York.

Na het grote succes van het project kenden de brandweermannen van New York op
2 augustus 2003 de heer Hubbard een eervolle brandweerhelm toe waar het volgende in was gegraveerd: “Van de New Yorkse Brandweer, aan onze broeder L. Ron Hubbard, we eren u met deze helm als een symbool van ons motto, ‘om het leven en het bezit te beschermen’ wat het erfgoed van uw technologie belichaamt.”

Het ontgiftingsprogramma van Hubbard wordt eveneens erkend vanwege de wonderbaarlijke resultaten bij het rehabiliteren van de New Yorkse brandweerlui die na de aanslag van 9/11 werden behaald. In het bijzonder richtte de New York Rescue Workers Detoxification Project – waarin de baanbrekende technologie van L. Ron Hubbard werd gebruikt – zich op de lichamelijke problemen van die mensen die blootgesteld waren geweest aan ongekende hoeveelheden giftige stof, gas en dampen op Ground Zero. Na het grote succes van het project kenden de brandweerlui van New York Hubbard een honoraire New York Brandweerhelm toe, die was gegraveerd met het volgende: “Aan onze broeder L. Ron Hubbard van onze broeders van de New Yorkse Brandweer, we vereren u met deze helm, een symbool van ons motto, ‘om het leven en bezit te beschermen’ wat het erfgoed van uw technologie belichaamt, 2 augustus 2003”.

“De tijd is Om" Standbeeld —
van de Narcoticabrigade uit Utah

Toegekend aan L. Ron Hubbard door de Officier van Justitie vanwege zijn humanitaire werk, onderzoek en ontwikkelingen op het gebied zijn reinigingsprogramma.

Net zo veelzeggend zijn de gevallen van Narcotica Officieren in Utah die invallen in meth-labs doen. Na het ontgiftingsprogramma van Hubbard kenden ze hem hun “Time Up!” beeld toe waar deels op staat: “Dit kunstwerk is slechts een vage afspiegeling van onze waardering voor het ontwikkelen en introduceren van ’s werelds enige effectieve methode van ontgifting. U heeft ons de kwaliteit van het leven teruggegeven dat we dachten voor altijd kwijt te zijn.”

De onderwijstechnologie van L. Ron Hubbard wordt niet alleen toegepast in zo’n 70 landen op zes continenten, maar met meer dan 28 miljoen studenten die aan die programma’s hebben meegedaan wordt de invloed van Hubbard’s technologie door hele landen heen gevoeld.

W.E.B. DuBois Award voor Uitmuntende Leiderschap — NAACP

Toegekend aan L. Ron Hubbard voor zijn humanitaire werk op het gebied van onderwijs.

Daarom ontving L. Ron Hubbard de W.E.B. DuBois Outstanding Leadership Award van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), alsmede een officiële erkenning van het Congres on Racial Equality (CORE) voor innovatieve technologie die “hernieuwde hoop heeft geschonken aan kinderen en volwassenen in het hele land door toegenomen geletterdheid en begrip”.

 

VERDERE SELECTIE VAN
PRIJZEN & ERKENNINGEN

En hoewel het onmogelijk is om de duizenden erkenningen die Hubbard voor zijn humanitaire werk heeft gekregen te vermelden – dat nu door meer dan 1800 overheidsinstellingen wordt gebruikt – volgt hier een korte selectie van erkenningen, proclamaties en prijzen:

Mexicali Police Cap — Mexicali Hoofdcommissaris van Politie: Ter ere van Hubbard’s ontdekkingen op het terrein van drugsrehabilitatie en de rehabilitatie van criminelen kent de Hoofdcommissaris van Politie van Mexicali aan L. Ron Hubbard de titel van Erecommissaris toe.

International Civil Golden Award – Burgerlijk Forum Nepal: Toegekend aan L. Ron Hubbard voor “zijn bijzondere bijdragen aan het volk van Nepal op het terrein van Onderwijs, Drugsrehabilitatie en de Geestelijke Genezingstechnologie van Dianetics”.

Human Rights and Peace Award – Universal Peace Federation: Toegekend aan de heer Hubbard voor zijn werk als een “grote filantroop en vredesstichter”.

Lifetime Achievement Award – Boy Scouts of America: Toegekend aan L. Ron Hubbard “voor zijn humanitaire werk ter verbetering van de mensheid”.

Blackfoot War Bonnet – Blackfoot Society: Toegekend aan L. Ron Hubbard als erkenning voor zijn levensreddende technieken voor drugsrehabilitatie en onderwijs.

Officiële Erkenning – Sociaal Rehabilitatiecentrum voor de Jeugd van Transbaikalia-Nadezhda, Rusland: Toegekend “in waardering aan L. Ron Hubbard – de filosoof, wetenschapper en filantroop die een onschatbare bijdrage leverde aan de vooruitgang van de mensheid”.

Fellow – International Oceanographic Foundation: Toegekend voor Hubbard’s bijdrage aan de vooruitgang en uitbreiding van de kennis en ontdekkingen in oceanografie en oceanologie.

Gift to Mankind Award – Onderwijzers van Valencia, Venezuela: Bevestigen de heer Hubbard voor zijn studietechnologie.

Certificate of Appreciation – Ministerie van Onderwijs van Venezuela: Toegekend ter bevestiging van Hubbard’s onderwijstechnologie.

Certificate of Acknowledgment – Ministerie van Justitie van Venezuela: Ter erkenning van Hubbard’s ontwikkelingen op het terrein van communicatie, gebruikt in Venezolaanse programma’s voor jeugdcriminaliteit.

Silver Cup – Raad van de Provincie Marche, Italië: Toegekend ter erkenning van L. Ron Hubbard als een pedagoog en filosoof.

World Peace Day Award – City of Sacramento, Californië: Ter erkenning van L. Ron Hubbard als de Grondlegger van Dianetics en Scientology met de visie van een wereld zonder oorlog en criminaliteit.

Certificate of Commendation – City of Washington, DC: Ter bevestiging van L. Ron Hubbard voor de leefregel, “Bescherm en Verbeter Je Omgeving”, uit De Weg naar een Gelukkig Leven.

Pioneer Environmentalist Award – Earth Society Foundation, New York, New York: Toegekend aan L. Ron Hubbard, “Pionier Milieudeskundige” voor zijn bijdragen aan een betere plaats om te leven.

Recognition – Onderwijscommissie, Gemeenteraad van Mexico Stad: Ter erkenning van L. Ron Hubbard voor zijn studietechnologie.

Senaatserkenning – Rome, Italië: Ter erkenning van de grote menselijke waarden in de werken van L. Ron Hubbard.

Officiële Erkenning – Minister van Onderwijs, Gambia: Ter bevestiging van de bijdragen van Hubbard’s technologie uit naam van de mensen van Gambia.

Commemorative Postage Stamps – Postal Service, Zwitserland: Vier postzegels werden opgedragen aan L. Ron Hubbard door de Posterijen van Zwitserland voor zijn vele humanitaire werken.

Certificate of RecognitionNationaal Polytechnisch Instituut van Mexico: Ter erkenning van L. Ron Hubbard’s ontwikkeling van een studietechnologie.

BevestigingMinisterie van Buitenlandse Zaken, Nepal: Ter erkenning van L. Ron Hubbard voor de ontwikkeling van een filosofie en studietechnologie.

House Resolution – Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Puerto Rico: Een resolutie werd toegekend aan L. Ron Hubbard voor zijn humanitaire werk op het terrein van ontgifting en de rehabilitatie van criminelen.

CitationCommonwealth of Pennsylvania House of Representatives: Toegekend als erkenning voor L. Ron Hubbard’s levenslange werk en als vrijheidsstrijder. 

Academic DiplomaWorld Academy for Science, Fine Arts and Culture, Sint Petersburg, Rusland: Toegekend voor de bijdragen van Hubbard als schrijver en wetenschapper, die fundamentele ontdekkingen deed op het terrein van het menselijk verstand.

Official RecognitionDetective Chief Superintendent Ret. Scotland Yard: Toegekend aan L. Ron Hubbard voor zijn humanitaire nalatenschap.

Eagle Claw and Tail Feather RecognitionSamson Cree Nation: Toegekend aan L. Ron Hubbard door de Chief van de Samson Cree Nation. Toegekend als de hoogste eer die door de Cree kan worden gegeven omdat de adelaar het dichtst bij de Schepper vliegt.

Freedom StatueProbation Officers of South Africa: Toegekend aan L. Ron Hubbard als erkenning van de ontwikkelingen op het terrein van het rehabiliteren van criminelen.

ResolutieSenaat van Puerto Rico: Voor de bijdragen van L. Ron Hubbard aan de mensheid en verklarende dat zijn humanitaire en filosofische ideeën een motivatie en een voorbeeld voor toekomstige generaties zijn. Dit werd unaniem aangenomen door de 29 leden van de Senaat van Puerto Rico en getekend door de president van de Senaat.

Sleutels tot Steden

Shreveport, Louisiana
Kansas City, Missouri
Miami Beach, Florida
Amarillo, Texas
Concord, Californië
Durham, North Carolina
Hidalgo State, Mexico
Lafayette, Louisiana
Baton Rouge, Louisiana
New Orleans, Louisiana
Mazatlán, Sinaloa, Mexico
Katmandu, Nepal

Ereburger
Galveston, Texas
Santa Fe, New Mexico
Gretna, Louisiana
New Orleans, Louisiana
Riverside, Californië
Phoenix, Arizona
Ketchikan, Alaska

L. Ron Hubbard Street/Way

Wichita, Kansas
Elizabeth, New Jersey

Los Angeles, Californië

L. Ron Hubbard Day
Salt Lake City, Utah
Reno, Nevada
Providence, Rhode Island
Mesquite, Texas
Birmingham, Alabama
Oakland, California
Louisville, Kentucky
Helena, Montana
Little Rock, Arkansas
Atlanta, Georgia
Wichita, Kansas
Jacksonville, Florida
Chicago, Illinois
Columbus, Ohio
Indianapolis, Indiana
Covington, Kentucky
Baltimore, Maryland
Grand Prairie, Texas
Austin, Texas
Compton, Californië
Des Moines, Iowa
Detroit, Michigan
New Orleans, Louisiana
Minneapolis, Minnesota
Topeka, Kansas
Yonkers, New York
Mobile, Alabama
Cedar Rapids, Iowa
Cleveland, Ohio
Bridgeport, Connecticut
Raleigh, North Carolina
Redding, Pennsylvania
Roanoke, Virginia
Tulsa, Oklahoma
Williamsburg, Virginia
Tucson, Arizona
Camden, New Jersey
Hartford, Connecticut
Albuquerque, New Mexico
Schenectady, New York
Huntington Beach, Californië
Fort Myers, Florida
San Jose, Californië
Carson City, Nevada
Kitchener, Ontario, Canada
Memphis, Tennessee
Battle Creek, Michigan
Newport News, Virginia
New Albany, Indiana
Gainesville, Florida
Omaha, Nebraska
Lafayette, Louisiana
Harrisburg, Pennsylvania
Port Angeles, Washington
West Haven, Connecticut
Portsmouth, New Hampshire
Houston, Texas
Orlando, Florida
Wilmington, Delaware
Brunswick, Georgia
Cranston, Rhode Island
Myrtle Beach, South Carolina
Jackson, Mississippi
Syracuse, New York
Scranton, Pennsylvania
Richmond, Virginia
Newark, New York
Fresno, Californië

L. Ron Hubbard Maand
State of Ohio
Kansas City, Kansas
Dodge City, Kansas
East St. Louis, Illinois
Tuskegee, Alabama
Opa-Locka, Florida
Riverside, Californië