Linksfield Ridge House
Johannesburg, Zuid-Afrika

De woonkamer die terug is gebracht in zijn oude staat, waar plannen en programma's voor Scientology in Zuid-Afrika worden besproken.
De studeerkamer van de heer Hubbard met zijn referentiematerialen, zebrarug, Afrikaanse kunstvoorwerpen en de filmcamera die hij in Zuid-Afrika gebruikte.
Eind 1960 vertrok L. Ron Hubbard van zijn huis, Saint Hill Manor, voor een lang verblijf in Johannesburg in Zuid-Afrika. Als één van de vele mijlpalen tijdens zijn verblijf in Zuid-Afrika schreef hij een “één man, één stem“-grondwet voor het met apartheid opgezadelde Zuid-Afrika. Ook presenteerde hij een verklaring van rechten en een wetboek van strafrecht voor gelijkheid en gerechtigheid.

Ook ontwikkelde hij vanuit Linksfield Ridge introductieroutes in Scientology organisaties en riep hij nieuwe soorten organisaties in het leven – Centra en Stadskantoren – om onervaren Scientology groepen van dienst te zijn.

In de volledig gerestaureerde huizen zijn displays te zien die het verhaal vertellen van het bezoek van L. Ron Hubbard aan Zuid-Afrikaanse gevangenissen en de programma’s die hij schreef om criminelen te rehabiliteren, de lezingen die hij aan Zuid-Afrikaanse scientologen gaf en zijn pionierswerk in Rhodesië (tegenwoordig Zimbabwe).

Overheidsfunctionarissen en hoogwaardigheidsbekleders komen hier ook samen om voor de burgers van Zuid-Afrika onderwijskundige programma’s op te stellen die gebruikmaken van de door L. Ron Hubbard ontwikkelde technologieën voor sociale hervorming.

Tegenwoordig wandelen scientologen in dezelfde huiskamer als waar de heer Hubbard functionarissen en hoogwaardigheidsbekleders onthaalde. Men kan ook de studeerkamer bekijken waar hij ten behoeve van alle Zuid-Afrikanen een wetboek schreef en ten behoeve van de hele mensheid, Scientology teksten.