L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL

Een introductie

L. Ron Hubbard heeft ooit eens gezegd dat men maar op twee manieren kan aantonen of iemand iets van zijn leven heeft gemaakt: Heeft hij gedaan wat hij voor ogen had? En waren mensen blij dat hij geleefd heeft? De getuigenis van het eerste is zijn gehele levenswerk, waaronder zo’n 12.000 geschriften en 3.000 op band opgenomen lezingen over Dianetics en Scientology. Bewijs van het tweede zijn de honderden miljoenen mensen wiens leven aantoonbaar werd verbeterd vanwege het feit dat hij geleefd heeft. Meer dan achtentwintig miljoen leerlingen kunnen nu lezen dankzij de ontdekkingen van L. Ron Hubbard op het gebied van onderwijs; miljoenen mannen en vrouwen hebben zich kunnen losmaken van verslavende middelen dankzij de doorbraken die L. Ron Hubbard realiseerde met betrekking tot de rehabilitatie van drugsverslaafden; bijna 100 miljoen mensen zijn in aanraking gekomen met zijn niet-religieuze, morele code; en voor vele miljoenen méér is zijn werk een spirituele hoeksteen geworden.

Ik heb het leven van de onderkant en de bovenkant bekeken. Ik weet hoe het er van beide kanten uitziet. En ik weet dat er wijsheid is, en dat er hoop is.
– L. Ron Hubbard

Alhoewel L. Ron Hubbard het meest bekend staat om Dianetics en Scientology, is hij niet zo gemakkelijk in een bepaalde categorie onder te brengen. Men kan op zijn minst zeggen dat zijn levensloop te gevarieerd en zijn invloed te veelomvattend was. Er zijn bijvoorbeeld stamleden in Zuid-Afrika die niets afweten van Dianetics en Scientology, maar wel L. Ron Hubbard als onderwijskundige kennen. Evenzo zijn er fabrieksarbeiders in Albanië die hem alleen kennen van zijn bestuurlijke ontdekkingen en kinderen in China die hem alleen kennen als de schrijver van hun morele code, en lezers in talloze talen die hem alleen via zijn romans kennen. Hubbard is dus een man die niet zo gemakkelijk in een hokje valt te plaatsen, en de populaire misvatting van “grondlegger van een religie” als was hij een afstandelijke en beschouwende figuur is zeker niet op hem van toepassing. Maar, hoe beter wij deze man en zijn prestaties leren kennen, hoe meer we ons er van bewust worden dat juist hij het soort mens was dat ons Scientology zou brengen; de enige belangrijke religie die in de twintigste eeuw werd gestart.

Wat Scientology biedt is datgene wat men zou verwachten van een man als L. Ron Hubbard. Het geeft ons namelijk niet alleen een totaal nieuwe benadering van de meest fundamentele vragen: Wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Wat is onze bestemming? Maar het geeft ook een unieke technologie om een hoger spiritueel bewustzijn te bereiken. Wat mogen we dus verwachten van een karakterschets van een grondlegger van een dergelijke religie? Hij zou werkelijk formidabel moeten zijn, hij zou zich tot anderen aangetrokken moeten voelen, dynamisch en charismatisch moeten zijn en enorm capabel op een tiental terreinen – precies zoals L. Ron Hubbard.

Het is eigenlijk zo dat als Hubbard was gestopt na slechts één van zijn talrijke prestaties, hij nu nog altijd een bekendheid zou zijn. Met bijvoorbeeld 46 miljoen exemplaren van zijn romans in omloop, waaronder de monumentale bestsellers De slag om de aarde, Fear en de serie Mission Earth, is Hubbard ongetwijfeld een van de meest geprezen en meest gelezen schrijvers aller tijden. Aan zijn romans is een aantal prestigieuze literaire prijzen toegekend en hij staat te boek als “een van de meest productieve en invloedrijke schrijvers van de twintigste eeuw”.

Zijn eerdere prestaties zijn eveneens indrukwekkend. Als een reizende stuntpiloot in de jaren dertig stond hij bekend als “Flash” en verbeterde hij plaatselijke zweefvliegrecords. Als expeditieleider werd aan hem het eerste mineralogisch onderzoek in Puerto Rico toevertrouwd, onder protectoraat van de Amerikaanse overheid, en zijn aantekeningen over navigatie leven nog altijd voort in de maritieme gidsen voor Brits Columbia. Zijn experimenten met radiopeiling vormden later de basis voor het Long Range Navigational System, LORAN (= een navigatiesysteem voor lange afstanden). Tijdens zijn gehele leven was hij fotograaf. Werk van hem was te zien in galerieën op twee continenten, waarbij de definitieve fotoverzameling in reizende en vaste exposities ieder jaar tienduizenden toeschouwers trekt.

Op andere onderzoeksterreinen heeft Hubbard een bestuurlijke technologie ontwikkeld en gecodificeerd, die tegenwoordig wordt gebruikt door meer dan 200.000 organisaties over de gehele wereld, waaronder multinationals, liefdadigheidsinstellingen, politieke partijen, scholen, jeugdverenigingen en honderden kleine bedrijven. De internationaal erkende onderwijsmethoden van Hubbard worden ook gebruikt door meer dan honderdduizend onderwijskundigen en zijn eveneens geprezen rehabilitatieprogramma voor drugsverslaafden heeft bewezen ten minste vijf maal effectiever te zijn dan andere soortgelijke programma’s.

Als de dingen een beetje beter bekend en begrepen zouden worden, zouden we allemaal een gelukkiger leven leiden.
– L. Ron Hubbard

Hoe indrukwekkend deze cijfers ook mogen zijn, de beschrijving van L. Ron Hubbard is niet volledig zonder aandacht te schenken aan datgene wat zijn levenswerk zou worden: Dianetics en Scientology. Als de meest doeltreffende kracht ter wereld voor verandering in positieve zin, betekent de Church of Scientology geestelijke vrijheid voor miljoenen mensen over de gehele wereld. Er zijn mensen met geheel verschillende achtergronden, behorende tot diverse culturen en afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Bovendien, wanneer men spreekt over de ontdekkingen van L. Ron Hubbard in verband met het menselijk verstand en de geest, spreekt men in principe over de filosofische grondslag van alles wat hij tot stand heeft gebracht: beter onderwijs, misdaadvrije steden, drugsvrije universiteiten, stabiele en ethische organisaties en culturele heropleving door kunst; dit alles en nog veel meer werd mogelijk gemaakt door de doorbraken van Dianetics en Scientology.

De volgende bladzijden zijn bedoeld om een idee te geven van L. Ron Hubbard en zijn prestaties op de talrijke gebieden die zijn werk omvat. Daar hij zelf altijd het succes van een idee uitdrukte in de mate van uitvoerbaarheid, wordt dat punt overal benadrukt. Wanneer men echter in acht neemt wat hij heeft bereikt als schrijver, onderwijskundige, filantroop, bestuurskundige en kunstenaar, kan geen enkele beschrijving volledig zijn. Hoe zou men in enkele bladzijden de invloed kunnen omschrijven van iemand die zo velen zo diep heeft geraakt? Toch is dit beknopte profiel van de man en wat hij heeft bereikt, samengesteld in de geest van wat Hubbard zelf heeft gezegd: “Als de dingen een beetje beter bekend en begrepen zouden worden, zouden we allemaal een gelukkiger leven leiden”.