L. Ron Hubbard
Een introductie

L. Ron Hubbard heeft ooit eens gezegd dat men maar op twee manieren kan aantonen of iemand iets van zijn leven heeft gemaakt: Heb je gedaan wat je wilde doen? En waren mensen blij dat je geleefd hebt? De getuigenis van het eerste is zijn gehele levenswerk, waaronder de meer dan vijfduizend geschriften en drieduizend op band opgenomen lezingen over Dianetics en Scientology. Bewijs van het tweede zijn de honderden miljoenen mensen wier leven aantoonbaar werd verbeterd vanwege het feit dat hij geleefd heeft. Dat zijn de meer dan 28 miljoen studenten die nu uitstekend kunnen lezen dankzij de vondsten van L. Ron Hubbard op het gebied van onderwijs; dat zijn de miljoenen mannen en vrouwen die zich hebben kunnen losmaken van verslavende middelen dankzij de doorbraken die L. Ron Hubbard heeft gerealiseerd met betrekking tot de rehabilitatie van drugsverslaafden; dat zijn de bijna honderd miljoen mensen die in aanraking zijn gekomen met zijn niet-religieuze, morele code; en dat zijn nog eens vele miljoenen mensen extra die zijn werk als een spirituele hoeksteen in hun leven zijn gaan beschouwen.

lees verder

 

GRONDLEGGER

“Het eerste principe van mijn eigen filosofie”, schreef L. Ron Hubbard, “is dat wijsheid bedoeld is voor iedereen die er naar wil reiken. Zij dient zowel de burger als de koning en moet niet met angstige eerbied worden bekeken.” Hij voegde eraan toe dat filosofie in de praktijk toegepast moet kunnen worden, want “geleerdheid die opgesloten zit in beschimmelde boeken is van weinig nut en krijgt pas waarde wanneer die kan worden gebruikt”. Tenslotte verklaarde hij dat filosofische kennis alleen waarde heeft indien deze waar en bruikbaar is. En daarmee had hij de uitgangspunten voor Dianetics en Scientology vastgesteld.

Hoe L. Ron Hubbard ertoe gekomen is om deze onderwerpen te ontdekken is een enorm verhaal ...

leer meer

 

AUTEUR

“Wat gewoonlijk over het hoofd gezien wordt,” zo merkte Hubbard eens op, “is dat ik met schrijven mijn onderzoek financierde.” En ofschoon hij meer algemeen bekend is om wat uiteindelijk uit dat onderzoek voortkwam, zullen zijn romans en verhalen nooit worden vergeten. Nadat hij tussen 1929 en 1941 al zo'n 15 miljoen woorden had gepubliceerd, was de naam L. Ron Hubbard in de jaren dertig al bijna synoniem geworden voor populaire fictie ...

leer meer

 

FILANTROOP

Ondanks alle technische wonderen van deze eeuw op het gebied van geneeskunde, transport, kernenergie en elektronische communicatie, leven we in een ernstig verstoorde samenleving. Onder de driedubbele dreiging van drugsmisbruik, criminaliteit en afnemende morele waarden, is een groot deel van onze wereld tot een woestenij geworden ...

leer meer

 

L. Ron Hubbard
Erfgoed

Tijdens het grootste deel van zijn leven als schrijver, filantroop en als de Grondlegger van Dianetics en Scientology, hebben de reizen van L. Ron Hubbard hem over de hele wereld naar de meest uiteenlopende plaatsen gebracht.

Bij het in kaart brengen van zijn tocht, stad voor stad, continent voor continent zijn er bepaalde plaatsen van betekenis — plaatsen waar hij baanbrekende ontdekkingen had verricht — volledig gerestaureerd en in dezelfde staat gebracht als toen L. Ron Hubbard daar nog woonde en werkte.

leer meer

 

 

 

"Geluk zou men kunnen definiëren als het overwinnen van barrières bij het streven naar een wenselijk doel. Bij nauwkeurig onderzoek zal elk wenselijk doel een doel blijken dat tot voortbestaan leidt."

Uit het boek
Scientology: Een Nieuwe Kijk op het Leven van L. Ron Hubbard

—L. Ron Hubbard

Citaten van L. Ron Hubbard

Syndicate content