L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL


Hubbard Colleges

Professionals die op zoek zijn naar kennis en vakkundigheid op het gebied van management, schrijven zich in voor de trainingsprogramma's aan de Hubbard Colleges of Administration.
Gezien de betekenis van Hubbard’s bestuurlijke doorbraken, weergegeven in de vorm van natuurlijke regels volgens welke groepen daadwerkelijk functioneren, was het onvermijdelijk dat deze bestuurlijke ontdekkingen zeer populair zouden worden in het bedrijfsleven en ook elders. Om hieraan tegemoet te komen, schreef Hubbard eerst twee boeken voor de werkende mens: How to Live Though an Executive, waarin principes gegeven worden voor grotere efficiëntie, en De Problemen van de Werkende Mens, dat technieken biedt voor kwalen die verband houden met werk, zoals stress en uitputting. Zoals al het andere dat Hubbard op dit gebied heeft geschreven, kwam het niet zozeer tot stand vanuit een warme belangstelling voor het zakenleven, maar vanuit een verlangen om fundamentele levenswaarheden kenbaar te maken aan anderen – en omdat werken zo’n groot deel uitmaakt van ons leven, was het werk dat hij daarin stak terecht. Omdat de inhoud van het uitgebreide bestuurlijke werk van L. Ron Hubbard steeds meer bekendheid kreeg, werden als gevolg daarvan de Hubbard Colleges of Administration (Hubbard Colleges van Bestuurskunde) opgericht.

Deze instellingen gebruiken specifiek de ontdekkingen van L. Ron Hubbard ter verbetering van het vermogen van een manager om de uitdagingen van het besturen en leiden van een groep, bedrijf of organisatie aan te kunnen. Er zijn colleges op vijf continenten die opleidingen verschaffen in de bestuurlijke methoden van L. Ron Hubbard voor zakenmensen in alle disciplines: de zware industrie, de dienstensector, entertainment, communicatie, gezondheidszorg en iedere denkbare professionele dienstverlening.

Tegenwoordig is van mogelijk nog groter belang, het gebruik van de bestuurlijke methoden van L. Ron Hubbard in de landen van het voormalige Oostblok, waar het privatiseren van de industrie een totaal nieuwe organisatorische filosofie noodzakelijk heeft gemaakt. Rusland heeft nu een Hubbard College of Administration in Moskou, wat de bestuurlijke gereedschappen van L. Ron Hubbard over de hele infrastructuur heeft verspreid.

Er zijn Hubbard Colleges of Administration over de gehele wereld, waar meer dan 175.000 mensen de organisatie- en management-technologie van de heer Hubbard hebben leren toepassen.
Worstelend met hetzelfde privatiseringsproces hebben Hongaarse ondernemers zich eveneens op het organisatorisch beleid van Hubbard gericht en hebben hun eigen Hubbard College opgericht. Hoewel dit in een geheel ander economisch klimaat gebeurt, hebben een groot aantal overheidsfunctionarissen in Colombia ook een opleiding genoten in een Hubbard College. Dit geldt ook voor staats- en provinciale medewerkers in Texas.

Recessie, inflatie, dalende productiviteit, schulden, stakingen, werkloosheid, armoede en gebrek – al deze overbekende symptomen van economisch verval zijn in werkelijkheid aanwijzingen voor een veel dieper liggend probleem – een verlammend gebrek aan bestuurlijke knowhow. Indien de basisprincipes van organisatie en bestuur zouden kunnen worden toegepast door huidige bedrijven en overheden, dan zouden deze uitvoerbare oplossingen bieden voor wat nu een economische chaos is geworden. Dat is de rol van de bestuurlijke technologie van L. Ron Hubbard: de middelen leveren waardoor bedrijven kunnen gedijen, regeringen verstandig kunnen besturen, mensen bevrijd kunnen worden van economische dwang; kortom, waardoor gefaalde dromen weer tot leven kunnen worden gebracht.