L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL

Mineralogische Expeditie naar
Puerto Rico

Het centrale deel in Puerto Rico dat voor het eerst door de Spanjaarden in de 17e eeuw ontgonnen werd; gefotografeerd door L. Ron Hubbard.
Een van de minder bekende verhalen over de Caribische Film Expeditie die L. Ron Hubbard had gemaakt, ging over een avond die werd doorgebracht in de haven van San Juan in Puerto Rico, waarbij verhalen werden verteld over goudafzettingen in het achterland van Puerto Rico. Voeg hieraan toe dat deze eerste Caribische reis hem uiteindelijk veel had gekost en dat zijn vader er lang van had gedroomd zijn salaris als luitenant aan te vullen met een mijnbouwonderneming en een kleine investering van gelijkgestemde officieren. Tezamen vormen deze de voorbereiding van Hubbard’s tweede reis op het zuidelijk halfrond.

In het najaar van 1932 begon L. Ron Hubbard op zoek te gaan naar “goud in het kielzog van de conquistadores”, waarbij hij erts waste in inlandse rivieren en het eiland doorkruiste op zoek naar het ongrijpbare goud.

“Het was verschrikkelijk heet, en voor het merendeel van de tijd waren we doorweekt van het zweet,” zo merkte hij op in een later journaal, en in het begin was het allemaal voor niks. Een dergelijke onderneming was ook behoorlijk gevaarlijk, zoals het voorval – dat hij later uit de doeken deed in het tijdschrift Argosy – waarbij Hubbard letterlijk levend begraven was terwijl hij zich door een verlaten mijnschacht wurmde.

Hoewel hij er niet in slaagde om die legendarisch goudader te vinden, bleek de onderneming toch winstgevend door aanspraak te maken op stukken land met silicium, mangaan en een aantal minder waardevolle ertsen. Niet alleen dat, het was het eerste complete mineralogisch onderzoek van Puerto Rico onder jurisdictie van de Verenigde Staten.

Maar wat misschien nog het belangrijkste is, L. Ron Hubbard voerde veel etnologisch werk uit in de inheemse dorpen en onder de heuvelbewoners, met name met betrekking tot hun mengeling van het katholicisme en voodoo, genaamd espiritismo.

Hoe dat werk past in Hubbard’s grotere ontdekkingreis naar Dianetics en Scientology, volgt hier een uittreksel uit een brief van december 1932 aan een vriend, geschreven in die vreemde binnenlanden van het eiland:

“...hoe kunnen we datgene buiten ons begrijpen, wanneer we nauwelijks beseffen wat er binnenin gebeurt?”