Mijn Filosofie
door L. Ron Hubbard

“Mijn Filosofie”, dat dateert van januari 1965, is omschreven als het ondubbelzinnige statement
van L. Ron Hubbard over zijn filosofische stellingname.

Het onderwerp filosofie is al heel erg oud. Het woord betekent “liefde voor, studie van, of nastreven van wijsheid of kennis van de dingen en hun oorzaken, of deze nu theoretisch of praktisch zijn”.

Alles wat we weten op het gebied van wetenschap of religie komt voort uit filosofie. Zij vormt de basis van alle andere kennis die we hebben of gebruiken.

Omdat men haar lang heeft gezien als iets wat alleen bestemd is voor de tempels der wetenschap en voor de intellectueel, is zij als onderwerp de gewone man bijna geheel ontzegd.

Omgeven als zij was door een beschermende laag van ondoorgrondelijke geleerdheid, bleef filosofie aan enkele bevoorrechten voorbehouden.

Het eerste uitgangspunt van mijn eigen filosofie is dat wijsheid bestemd is voor iedereen die ernaar zoekt. Zij dient zowel de burger als de koning en moet niet met angstige eerbied worden bekeken.

Het eerste uitgangspunt van mijn eigen filosofie is dat wijsheid bestemd is voor iedereen die ernaar zoekt.

Zelfzuchtige geleerden vergeven het iemand maar zelden wanneer hij probeert de muren van geheimzinnigheid neer te halen en de mensen tot begrip uit te nodigen. Will Durant, de hedendaagse Amerikaanse filosoof, werd door zijn collega-geleerden bij het grofvuil gezet toen hij een populair boek over het onderwerp schreef met de titel Het Verhaal van de Filosofie. Men krijgt het dus zwaar te verduren als men wijsheid probeert te brengen aan de mensen, tegen de bezwaren van de “kring van ingewijden” in.

Het tweede uitgangspunt van mijn eigen filosofie is dat ze moet kunnen worden toegepast.

Geleerdheid die opgesloten ligt in muffe boeken is voor niemand van veel nut en daarom waardeloos, tenzij ze kan worden gebruikt.

Het derde uitgangspunt is dat welke filosofische kennis dan ook alleen waarde heeft als ze waar is of als ze werkt.

Op het terrein van filosofie zijn deze drie uitgangspunten zó ongewoon, dat ik mijn filosofie een naam heb gegeven: Scientology. Dit betekent slechts “weten hoe te weten”.

Een filosofie kan alleen een weg naar kennis zijn. Het kan geen kennis zijn die iemand door de strot wordt geduwd. Als iemand een weg heeft, kan hij vervolgens gaan ontdekken wat waar is voor hem. En dat is Scientology.

Ken jezelf – en de waarheid zal je vrij maken.

Daarom houden we ons op het gebied van Scientology niet bezig met individuele activiteiten en verschillen. We houden ons alleen bezig met hoe we de Mens kunnen laten zien hoe hij zichzelf kan bevrijden.

Dit valt natuurlijk niet zo in goede aarde bij degenen die voor hun inkomen of macht afhankelijk zijn van de slaafsheid van anderen. Maar het is toevallig wel de enige manier die ik heb gevonden die werkelijk iemands leven kan verbeteren.

Onderdrukking en verdrukking zijn de wezenlijke oorzaken van depressiviteit. Als je iemand daarvan bevrijd, kan hij het hoofd weer opheffen, gezond worden en plezier krijgen in het leven.

Het mag dan niet zo geliefd zijn bij de slavenhouder, het is wel erg geliefd bij de mensen. De gewone man wil zich graag gezond en gelukkig voelen. Hij wil graag in staat zijn dingen te begrijpen. En hij weet dat zijn weg naar vrijheid bewandeld wordt door middel van kennis.