L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL

De fictieboeken van
L. Ron Hubbard

Met 19 bestsellers in de lijsten van de New York Times en meer dan 250 miljoen exemplaren van zijn werken in omloop, is L. Ron Hubbard een van de meest bejubelde en alom gelezen schrijvers van deze tijd. Verder was hij een van de schrijvers uit de Gouden Tijd van de Pulpfictie die het meest had geschreven en het populairst was. Inderdaad waren er tussen 1934 en 1940 zo'n 140 verhalen van L. Ron Hubbard verschenen in de legendarische pulptijdschriften — vaak met wel drie verhalen van hem in een uitgave en onder zo'n vijftien pseudoniemen.

Om aan die vraag tegemoet te komen, produceerde hij tussen de vijfenzeventigduizend en honderdduizend woorden per maand, waarbij 90 procent van de eerste versies door de uitgevers werd geaccepteerd bij de eerste aanbieding. Daarom ging er maar zelden een maand voorbij waarin de naam van L. Ron Hubbard niet voorkwam op het voorblad van de belangrijkste pulptijdschriften. 

Het feit dat zijn verhalen op een unieke manier tot stand zijn gekomen op basis van zijn eigen ervaringen, waaronder zijn reizen naar Azië en het zuiden van de Stille Oceaan, is ook kenmerkend voor het legendarische leven van L. Ron Hubbard. Over dat legendarische leven valt trouwens nog wel iets te zeggen: tussen het schrijven van die fictieverhalen over avonturen op de wilde vaart en de ontdekkingsreizen naar verre gebieden heeft L. Ron Hubbard het bevel gevoerd over twee expedities naar het Caribisch gebied en nog een expeditie over het zuidoosten van Alaska. Daardoor werd hij, nog voor zijn dertigste jaar, toegelaten tot de beroemde Explorers Club en verkreeg hij een maar zelden uitgereikte Master Mariner licentie.

Met de publicatie van Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand in 1950 had hij, vanwege het zwaarwegende belang van zijn onderzoek, de dertig jaar daarop geen tijd meer om zich bezig te houden met zijn literaire beroep. Maar om zijn vijftigste verjaardag als schrijver en verhalenverteller te vieren keerde L. Ron Hubbard in 1980 weer naar dat terrein terug met een sciencefiction verhaal dat over de hele wereld werd toegejuicht De slag om de aarde: Een saga uit het jaar 3000. Het werk werd onmiddellijk een bestseller en ontving al gauw een enorme hoeveelheid internationale onderscheidingen.

Maar wat doorgaans wordt beschouwd als het magnus opus van L. Ron Hubbard is de tiendelige serie Mission Earth. Deze serie is ook een internationale bestseller en vormt een mijlpaal in de geschiedenis van de literatuur. Maar nu er bovendien nog een derde generatie lezers de verhalen van L. Ron Hubbard heeft ontdekt, heeft hij zich voor altijd van een plaats verzekerd in de annalen van populaire fictie.

Kom meer te weten over De Verhalen van L. Ron Hubbard uit het Gouden Tijdperk