L. Ron Hubbard
Artikelen & Essays

Hier is een selectie van de artikelen van L. Ron Hubbard waarin hij zijn eigen kijk op filosofie uiteenzet en verslag doet van zijn opmerkelijke reis die leidde tot de oprichting van Dianetics en Scientology.

Laten we echter om te beginnen het woord filosofie definiëren zoals de heer Hubbard dat deed, namelijk een voorliefde om kennis of wijsheid op te doen, die van oudsher alle grote zoektochten naar de waarheid omvat. Beschouw zijn werk dus als iets dat voortvloeit uit de oudste filosofische traditie die tot het begin van het religieuze denken teruggaat.

 


 

Mijn Filosofie
DOOR L. RON HUBBARD

“Mijn Filosofie”, dat dateert van januari 1965, is omschreven als het ondubbelzinnige statement van L. Ron Hubbard over zijn filosofische stellingname.

Het onderwerp filosofie is al heel erg oud. Het woord betekent “liefde voor, studie van, of nastreven van wijsheid of kennis van de dingen en hun oorzaken, of deze nu theoretisch of praktisch zijn”.

Alles wat we weten op het gebied van wetenschap of religie komt voort uit filosofie. ...

lees artikel


 

Een resumé over Scientology voor Wetenschappers
DOOR L. RON HUBBARD

“Een resumé over Scientology voor Wetenschappers” werd geschreven in januari 1969 en biedt een overzicht van niet alleen de moeilijkheden waarop men stuitte bij wetenschappelijk onderzoek van de geesteswetenschappen, maar ook hoe L. Ron Hubbard die moeilijkheden te boven is gekomen om Scientology te kunnen ontwikkelen.

Op het moment van dit schrijven (1969) ben ik inmiddels al 38 jaar bezig met fundamenteel onderzoek van het leven en de geesteswetenschappen...

lees artikel


 

Filosofische Successen na 2000 jaar
DOOR L. RON HUBBARD

In wat neerkomt op een ondubbelzinnig statement van de plek van Scientology binnen de traditie van de filosofie, volgt hier de door L. Ron Hubbard geschreven tekst van “Filosofische Successen na 2000 jaar”. Het is een bevestiging, geschreven eind februari 1966, voor hen die hij als de rechtmatige voorlopers zag van Dianetics en Scientology, in het bijzonder de Griekse filosofen Aristoteles, Socrates, Plato en Euclides.

De filosofie was niet uitgestorven zoals het Oude Griekenland.

Uit de natuurfilosofie van die tijd kwam de wetenschap voort...

lees artikel

 


 

Scientology Antwoorden
DOOR L. RON HUBBARD

Geschreven als bijbehorende tekst voor “Filosofische Overwinningen Na 2000 jaar”, staan de “Scientology Antwoorden” die de heer Hubbard in 1966 schreef, garant voor een panorama van vrijheid zoals nog nooit door de filosofen voor mogelijk was gehouden.

De Mens heeft een groot aantal vragen gesteld over zichzelf.

Vragen zoals: “Wie ben ik?”, “Waar kom ik vandaan?”, “Wat is de dood?” “Is er een hiernamaals?”...

lees artikel


 

Wat is Grootheid?
DOOR L. RON HUBBARD

Conflict of tolerantie, samenwerking of verzet, liefde of haat, dat zijn de vragen die zowel op het dagelijks leven als op internationale zaken betrekking hebben. In dit artikel dat dateert uit het voorjaar van 1966 richt de heer Hubbard zich op de vraag: Wanneer iemand wordt blootgesteld aan haat, hoe waarborgt hij dan zijn eigen geluk?

De zwaarste taak die je kunt hebben is om je medemens te blijven liefhebben, ondanks alle redenen dat niet te doen.

Het ware teken van geestelijke gezondheid en grootheid is dat te blijven doen. ...

lees artikel