Filosofie triomfeert na 2000 jaar
door L. Ron Hubbard.

De door L. Ron Hubbard geschreven tekst "Filosofie triomfeert na 2000 jaar", geeft Scientology een definitieve plaats in de traditie van de filosofie. Het werd eind februari 1966 geschreven. In dit werk geeft hij erkenning aan de mensen die hij als de rechtmatige voorlopers zag van Dianetics en Scientology, in het bijzonder de Griekse filosofen Aristoteles, Socrates, Plato en Euclides.

Filosofie ging niet samen met het Oude Griekenland ten onder.

Uit de natuurfilosofie van die tijd kwam de wetenschap voort.

De wonderen van chroom en staal: auto´s, vliegtuigen, de atoombom en zelfs satellieten hebben hun oorsprong in de degelijke basis van de Griekse filosofie.

Maar Socrates, Aristoteles, Euclides, Thales, Heraclitus, Parmenides, Democritus, Pythagoras, Plato en de rest hadden niet het vervaardigen van materiële dingen op het oog, toen zij hun kennis op de wereld loslieten.

Zelfs al ontwikkelden al deze geweldige dingen zich uit het Griekse gedachtegoed en de Griekse wiskunde, toch dachten “de groten” van de filosofie dat ze gefaald hadden.

Zelfs al ontwikkelde al deze geweldige dingen zich uit het Griekse gedachtegoed en de Griekse wiskunde, toch dachten “de groten” van de filosofie dat ze gefaald hadden.

En dat was ook zo. Tot op heden dan.

En dat was ook zo. Tot op heden dan.

Hun filosofisch doel was namelijk het begrip van de geest van de mens en zijn verband met het universum. Ze hebben hierover enkel kunnen speculeren. Ze hebben nooit hun opvatting bewezen dat de Mens een spiritueel wezen was, gehuld in een omhulsel van vlees en bloed; ze konden het alleen maar beweren.

Zo raakten ze bedolven onder de lawine van bijgeloof die de wereld gedurende de Duistere Middeleeuwen overspoelde.

Waarom faalden ze? Ze hadden de hogere wiskunde en elektronica nodig die meer dan tweeduizend jaar later uit hun filosofieën zouden voortkomen.

Deze werden ontwikkeld, maar ze werden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld waren en de Mens keerde zijn hoogverheven dromen de rug toe door vliegtuigen te bouwen om steden te bombarderen en atoombommen te ontwikkelen om de mensheid, die niemand ooit helemaal begrepen had, uit te roeien.

Tot Scientology dan.

Daarin komen de doelen van de Griekse filosofie weer tot leven.

Door moderne ontwikkelingen uit de wetenschap aan te wenden, werd het mogelijk om opnieuw de fundamentele problemen te benaderen: Wat is de Mens? Wat is zijn verband met het universum? Wat is het universum?

Na dertig jaar van zorgvuldig onderzoek, kan Scientology niet alleen met wetenschappelijke zekerheid deze vragen beantwoorden, maar ook deze antwoorden bewijzen.

Dit is nogal opzienbarend.

Het werk van Thales, Heraclitus, Parmenides en Democritus is zo onbekend geworden, dat we bijna zijn vergeten wat zij probeerden te ontdekken. Maar als je de geschriften van hun werk van meer dan tweeduizend jaar geleden raadpleegt, dan zul je zien wat het was.

Zij wilden dat de Mens kennis opdeed. Zij faalden niet. Zij legden voor de oude Grieken een stevig fundament waarop voortgebouwd kon worden. Tweeduizend en nog wat jaren later kunnen we al het bewijs leveren dat ze nodig hebben.

Dat bewijs, zijn waarheden en het grote potentieel ervan aan verbetering voor het individu en voor de gehele Mensheid, vindt vandaag de dag zijn voltooiing in Scientology.

Wij hebben de ster bereikt die zij zagen. We weten wat het is. Je ontdekt de waarde ervan wanneer je scientoloog wordt, een wezen dat zichzelf, het leven en het universum heeft leren kennen en dat de mensen om zich heen kan helpen de sterren te bereiken.