Scientology Antwoorden
door L. Ron Hubbard

Geschreven als bijbehorende tekst voor “Filosofie triomfeert na 2000 jaar”,
introduceert de heer Hubbard's uit 1966 daterende stuk Scientology Antwoorden een panorama van vrijheid zoals nog nooit door de filosofen voor mogelijk was gehouden.

De Mens heeft een groot aantal vragen gesteld over zichzelf.

Vragen zoals: “Wie ben ik?”, “Waar kom ik vandaan?”, “Wat is de dood?”, “Is er een hiernamaals?”

Ieder kind stelt deze vragen, maar de Mens heeft nooit antwoorden gehad die hem voor lange tijd tevreden stellen.

Religies hebben uiteenlopende antwoorden op deze vragen en in feite behoren ze tot het terrein van de religieuze filosofie, omdat dit het gebied van menselijke kennis is dat geprobeerd heeft ze te beantwoorden.

Religies hebben uiteenlopende antwoorden op deze vragen en in feite behoren ze tot het terrein van de religieuze filosofie, omdat dit het gebied van menselijke kennis is dat geprobeerd heeft ze te beantwoorden.

De antwoorden varieerden door de eeuwen heen en waren van volk tot volk verschillend en deze verscheidenheid op zich is het struikelblok dat ongeloof in religies introduceert. Oude religies verdwijnen langzaam omdat mensen de antwoorden ervan op bovengenoemde vragen niet langer reëel vinden.

De teloorgang van het christendom wordt gemarkeerd door het moderne cynisme over een hel waar men een eeuwigheid lang brandt en een hemel waar men voor altijd een harp bespeelt.

Materialistische wetenschappen hebben getracht het volledige gebied onderuit te halen door het probleem af te doen met behulp van het evenzeer onmogelijke antwoord dat men enkel vlees is en dat al het leven is ontstaan uit een spontane, toevallige ontbranding uit een zee van ammonia. Zulke “antwoorden” lijken meer op het preboeddhistische India waar men zei dat de wereld gedragen werd door zeven olifanten die op zeven pilaren stonden, die op een schildpad stonden. Geërgerd door de vraag van het kind over waar de schildpad dan wel niet op stond, was het antwoord, “Modder! En vanaf dat punt naar beneden is er alleen modder!”

Het is de waarheid eigen dat, als men haar kent, men zelfs meer dingen gaat begrijpen. De wantoestanden en het verval van Azië zorgden ervoor dat hun "waarheden" niet langer voor "waar" door konden gaan. In het Westen was het gevolg van de oorlog (waar soldaten “Gott Mit Uns” [God is met ons] op de broekriemgespen van de gedode vijand zagen) dat de dominantie van de kerken uit die tijd werd beëindigd. God kon immers niet aan beide kanten van zulk duivels werk staan, zo redeneerden de soldaten.

Zelfs Christus’ nobele gebod “Heb uw naaste lief” lijkt tegenwoordig in een wereld van inkomstenbelasting, inflatie en de afslachting van burgers in naam van vrede, minder gewicht in de schaal te leggen.

Zonder dus op enige manier iemands geloof te veroordelen of te minachten, ontstond Scientology uit de as van een zielloze wetenschap en stelde en beantwoordde opnieuw de eeuwige vragen.

Dat de antwoorden de kracht van waarheid in zich hebben, wordt onderschreven door de resultaten. In tegenstelling tot de ziekten die voorkomen in het religieuze India, zijn scientologen zelden ziek. In tegenstelling tot burgeroorlog, zoals de rellen van Alexandrië, leven scientologen in relatieve harmonie met elkaar en bezitten ze vaardigheden die relaties snel herstellen.