L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL

Kunstfilosoof

Professionals beschouwen het gebruik het boek van L. Ron Hubbard over kunst en de omschrijving ervan, als de doorslaggevende tekst over het onderwerp.


Net zoals het onmogelijk is L. Ron Hubbard te beschouwen als mens zonder hem ook te beschouwen als kunstenaar, is het evenmin mogelijk zijn artistieke bijdrage naar waarde te schatten zonder rekening te houden met zijn filosofische geschriften over dit onderwerp. Hoewel zijn eerste aantekeningen over deze materie uit 1943 dateren, kan men zijn eerste verhandeling over kunst in filosofische zin terugvinden in zijn werk uit 1951. Kort samengevat was zijn theorie dat er ergens boven onze dagelijkse denkwereld een “esthetisch verstand” bestond. Het was dat niveau van mentale activiteit dat zich bezighoudt met “het nevelige gebied van kunst en creatie”. Hij verklaarde, “Zolang niemand kan definiëren wat kunst is, zal de wereld zich er waarschijnlijk niet bewuster van worden”.

Bij wijze van precedent citeerde hij vervolgens uit het werk van Francis Bacon, van wie wordt gezegd dat hij de eerste was die het concept van codificering ontwikkelde, namelijk dat elk onderwerp systematisch gerangschikt kan worden volgens de regels van dat onderwerp. En in die traditie behandelde hij vervolgens de kunst als geheel.

De eerste keer dat zijn ontdekkingen werden gepubliceerd, was op 30 augustus 1965. In de inleiding herhaalde hij dat kunst “de minst gecodificeerde en meest onbegrepen kennis van het menselijk streven” bevatte en dat de aloude vraag “Wat is kunst?” tot dan toe nooit afdoende was beantwoord. Hoewel zijn aantekeningen naar eigen zeggen nog maar een eerste aanzet waren, definieerde hij niettemin de activiteit die wij kunst noemen als: “KUNST is een woord dat DE KWALITEIT VAN COMMUNICATIE omvat”.

En met dat als de definitieve bouwsteen bracht hij in de daaropvolgende maanden het hele onderwerp in kaart, waaronder artistieke presentatie, artistieke integratie, de boodschap, ritme, kleur, gereedschap en al het andere dat men aantreft in het boek Art van L. Ron Hubbard. 

Vandaag de dag is dit werk de invloedrijkste tekst in zijn soort en wordt het regelmatig geraadpleegd door duizenden beroepskunstenaars en door duizenden anderen die het gebruiken bij de start van hun loopbaan. De tekst werd ook de basis van de Hubbard Art Course, ontwikkeld om studenten te helpen bij het toepassen van de fundamentele principes van kunst. Ook wordt het werk gebruikt in de “L. Ron Hubbard Writing Workshops”, waar finalisten en winnaars van de “Schrijvers van de Toekomst” het gebruiken als inspiratiebron.