L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL

Boeken en Lezingen over
Dianetics en Scientology

Er is geen uitspraak van L. Ron Hubbard die hem juister typeert dan de volgende: “Ik help anderen graag en ik reken het tot mijn grootste genoegens in het leven om te zien hoe iemand zichzelf bevrijdt uit de schaduwen die zijn leven versomberen.” 

De materialen van Dianetics en Scientology omvatten de grootste hoeveelheid informatie die ooit bijeen is gebracht over het verstand, het spirituele en het leven, nauwgezet verfijnd en gecodificeerd door L. Ron Hubbard in vijf decennia van research, onderzoek en ontwikkeling. De resultaten van dat werk bevinden zich in honderden boeken en meer dan 3000 opgenomen lezingen. 

Deze boeken en lezingen vormen het fundament waarop de Brug naar Vrijheid is gebouwd. In vele gevallen gaf de heer Hubbard een reeks lezingen meteen na de uitgave van een nieuw boek om een verdere uitleg te geven en inzicht te verschaffen in die mijlpalen. 

Terwijl boeken van Ron samenvattingen van doorbraken en conclusies bevatten zoals ze tijdens de ontwikkeling van onderzoek verschenen, geven de lezingen een lopend van dag tot dag verslag van het onderzoek en leggen ze de gedachten, conclusies, testen en demonstraties uit die daarbij gebruikt werden. In dit opzicht zijn ze een compleet overzicht van het gehele spoor van onderzoek en verschaffen niet alleen de belangrijkste doorbraken van Dianetics en Scientology, maar ook waarom en hoe hij hiertoe kwam.

L. Ron Hubbard’s nalatenschap komt echter nog het best tot uiting in de wonderen van zijn technologie en het feit dat zijn miljoenen vrienden die technologie verder de eeuwigheid in dragen. Zowel de wonderen als zijn vrienden nemen dagelijks in aantal toe.

Kom meer te weten over de boeken en lezingen door L. Ron Hubbard over Dianetics en Scientology bij Bridge Publications en New Era Publications.