L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL

Onderwijs

Al in 1950 waarschuwde L. Ron Hubbard dat elke achteruitgang in de kwaliteit van het onderwijs een negatieve invloed zou hebben op de kwaliteit van het leven in het algemeen. “Elke samenleving heeft bij het aanpakken van de problemen van het onderwijs het doel de bekwaamheid, het initiatief en het culturele niveau en hiermee ook het niveau van voortbestaan van die samenleving te verhogen. En als een samenleving ook maar één van die dingen vergeet, zal zij zichzelf door haar eigen onderwijsmethoden vernietigen.”

Tientallen jaren later werd deze waarneming van Hubbard met schrikwekkende juistheid bewaarheid en de aanhoudende afbraak van veel van onze instituten lijkt onstuitbaar, tenzij de verslechtering van ons onderwijssysteem wordt stopgezet. 

Om slechts enkele verontrustende feiten aan te halen: meer dan 45 procent van alle leerlingen die de middelbare school verlaten of hun diploma behalen, hebben niet de capaciteiten op het gebied van lezen en schrijven die minimaal vereist worden in het dagelijkse leven. Het percentage “drop-outs” (afvallers) van de Amerikaanse middelbare scholen in de binnensteden schommelt tussen de 30 en 50 procent. Volgens de voorzitter van een vereniging van leerkrachten stapt bijna de helft van alle nieuwe leerkrachten er binnen vijf jaar na hun aanstelling uit, en de resultaten van de schooltoetsen van Amerikaanse leerlingen liggen aanzienlijk lager dan die van leerlingen aan het begin van de jaren zeventig. 

Ook elders in onze westerse beschaving zijn de feiten weinig bemoedigend. Een Britse overheidsstudie meldde dat een derde van de Britse beroepsbevolking niet in staat was de menuprijzen van een typische lunch op te tellen. Bovendien was één op de vijf Britse leerlingen niet in staat om Groot-Brittannië op een wereldkaart correct aan te wijzen. 

Alles bij elkaar genomen wijzen deze trieste cijfers op een deprimerend economisch scenario met jaarlijkse kosten voor bedrijven door productieverlies en herscholing, die nu de 240 miljard dollar overschrijden. En wanneer we een verband leggen tussen analfabetisme en criminaliteit, zijn de mislukkingen die samenhangen met het onderwijs in de wereld te somber om in woorden uit te drukken.

Studietechnologie

Applied Scholastics International brengt leerlingen over de hele wereld de studietechnologie van L. Ron Hubbard bij.
Het is met het oog op deze academische crisis dat
L. Ron Hubbard zijn onderwijsmethoden presenteerde. Hij putte uit veertig jaar onderwijskundige ervaring. Zijn methoden omvatten een compleet beeld van de feitelijke hindernissen die effectief leren in de weg staan. Hubbard heeft verder een exacte technologie ontwikkeld om deze hindernissen te overwinnen, en daarmee hoe men zich ieder gebied van kennis eigen kan maken en toepassen.

Zijn werk op dit gebied, dat bekend staat als de Studietechnologie, vormt de eerste volledige werkbare benadering van het probleem om leerlingen te leren hoe ze moeten studeren. Het biedt methoden om moeilijkheden in het opnemen van leerstof te herkennen en op te lossen, waaronder een tot dan toe niet onderkende hindernis die uiteindelijk aan de basis ligt van alle mislukkingen om een bepaalde studie voort te zetten. Deze Studietechnologie helpt kortom iedereen om wat dan ook te leren en heeft bewezen uniforme, constante resultaten te bereiken, onafhankelijk waar deze wordt toegepast. Daar het gebaseerd is op fundamenten die wij allemaal gemeen hebben, doorbreekt het de grenzen op economisch, cultureel en raciaal gebied en kan het door iedereen worden gebruikt, ongeacht de leeftijd. De drie gezaghebbende teksten over het onderwerp, Basiscursus Studeren, Studievaardigheden voor het Leven en Hoe Leer ik Leren verschillen in wezen alleen maar in de behandeling van de stof. De eerste is bedoeld voor tieners, de tweede is bedoeld voor jonge lezers, terwijl de derde de fundamenten van de Studietechnologie leert aan kinderen van acht tot twaalf jaar. Het is bewezen dat de studietechnieken van Hubbard even doeltreffend op de lagere school zijn als op de hoofdkantoren van multinationals.

Afgestudeerden van Spanish Lake bezoeken regelmatig onderwijsdeskundigen in andere landen.
Door de inspanningen van Applied Scholastics International, een niet-commerciële organisatie die zich inzet voor de verbetering van het onderwijs over de gehele wereld, wordt de Studietechnologie van L. Ron Hubbard tegenwoordig in vierenzeventig landen, verspreid over alle zes werelddelen, toegepast. Tot op heden hebben meer dan achtentwintig miljoen mensen over de hele wereld deelgenomen aan de 900 projecten van Applied Scholastics om een eind te maken aan analfabetisme.