L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL

De Dromen van Kunstenaars
Nieuw Leven Inblazen

Het eerste Celebrity Centre in Los Angeles, Californië in 1969.

Hoe groot de invloed van Hubbard’s filosofische uiteenzetting over kunst ook is, de beschrijving van zijn artistieke erfgoed in bredere zin zou onvolledig zijn zonder vermelding van zijn levenswerk, Dianetics en Scientology.

“Een cultuur is alleen maar zo goed als haar dromen”, zei hij eens, “en haar dromen worden gedroomd door kunstenaars”. In dat licht, zei hij verder, wordt de rehabilitatie van de kunstenaar een uiterst waardevolle onderneming waarvoor de cultuur duizendmaal zou worden terugbetaald. Het is vanzelfsprekend dat Scientology deze taak op zich neemt; in het licht van wat Hubbard eerder had vastgesteld over de intrinsieke aard van de mens, richten Dianetics en Scientology zich op de kunstenaar op het meest fundamentele niveau: zijn spirituele zelf. Wanneer Hubbard spreekt over het rehabiliteren van de artistieke creativiteit, heeft hij het dus over het rehabiliteren van de bron van alle creativiteit, de menselijke geest. 

Speciaal voor creatieve mensen zorgde Hubbard voor de oprichting van Celebrity Centres. Deze speciale Scientology kerken bieden dezelfde diensten als alle andere Scientology kerken, maar in een omgeving die is afgestemd op de kunstenaar. De kunstenaar kan derhalve, hoe bekend hij of zij ook moge zijn, en zonder enige afleiding, Dianetics en Scientology bestuderen in de veilige omgeving van het Celebrity Centre. Het Celebrity Centre biedt ook speciale diensten die zowel nieuwe als ervaren kunstenaars helpen bij het toepassen van de principes van Scientology op hun gebied en hen zo helpen een positieve invloed te hebben op de maatschappij. Zij verschaffen iemand die naam wil maken ook een open podium voor het produceren van theatervoorstellingen, literaire lezingen, concerten en al het andere wat Hubbard omschreef als die glorieuze activiteit die wij kunst noemen.

“Het niveau van een cultuur kan rechtstreeks worden afgemeten aan het aantal mensen dat op het gebied van de esthetica bezig is”, verklaarde hij resoluut. Zijn instructieve werk op uiteenlopend gebied inspireerde al vele fotografen, cineasten, schrijvers en musici. Via zijn Schrijvers van de Toekomst-programma zijn honderden anderen een carrière begonnen. Maar wanneer men het erfgoed van L. Ron Hubbard in breder perspectief beschouwt, met inbegrip van alle mogelijkheden die Dianetics en Scientology bieden, dan betekent dat een bijdrage aan de levens en loopbanen van miljoenen mensen. Want, zoals hij duidelijk aangaf, bij kunstwerken gaat het niet alleen om de kunstenaar. “Kunstwerken worden door mensen bekeken. Kunstwerken worden door mensen beluisterd. Ze worden door mensen gevoeld. Ze zijn niet slechts voer voor een hechte groep van ingewijden. Ze zijn het zielenvoer voor alle mensen.”