L. RON HUBBARD | BIOGRAFISCH PROFIEL

Schrijvers van
de Toekomst

Eerste editie van de bloemlezing van de Writers of the Future , in mei 1985.
Hoewel De slag om de aarde en Mission Earth de laatste romans van L. Ron Hubbard waren, betekende dit zeker niet het einde van zijn levenslange toewijding aan de kunst van het schrijven. Vele jaren eerder had hij als voorzitter van de afdeling New York van het American Fiction Guild ononderbroken gelobbyd voor nieuwe schrijvers, waarbij hij zijn best deed om hen als nieuwelingen toe te laten tot de gelederen van het gilde, educatieve artikelen schreef voor de verschillende vakbladen en op andere manieren de nieuwe of nog niet gepubliceerde auteur hielp zijn plaats te veroveren in een van oudsher gesloten markt.

Eind 1983 verklaarde Hubbard: “Ik heb de aanzet gegeven tot een wijze waarop nieuwe en aankomende schrijvers een kans hebben om hun creatieve inspanningen te laten zien en erkend te krijgen”, en kondigde zijn “Schrijvers van de Toekomst” (“Writers of the Future”) wedstrijd aan. De Writers of the Future Award, specifiek ingesteld met het oog op het ontdekken en aanmoedigen van nieuwe schrijvers van sciencefiction, is uitgegroeid tot de meest gerenommeerde prijs op dat gebied. Het is het grootste, meest succesvolle en duidelijk het invloedrijkste medium voor ontluikend nieuw talent in de wereld van de hedendaagse fictie. De enige voorwaarde om mee te dingen, een weerspiegeling van Hubbard’s zorg voor de jonge kunstenaar, is dat geen enkel werk van de kandidaten eerder gepubliceerd mag zijn geweest. Om deskundigheid bij het selecteren van de winnaars te garanderen, behoren de juryleden tot de allerberoemdste namen in sciencefiction, zoals Larry Niven, Orson Scott, Robert Silverberg, Frank Herbert, Jerry Pournelle, Frederik Pohl, Jack Williamson en Anne McCaffrey.

De L. Ron Hubbard Gold Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de winnaar van de "Writers of the Future” wedstrijd.
Aangezien de carrière van L. Ron Hubbard begon in een tijd waarin populaire fictie van gedetailleerde illustraties werd voorzien, lag het voor de hand dat hij ook de “Illustrators of the Future”-wedstrijd zou inspireren. Opgericht om de sciencefiction-kunstenaar aan te moedigen, voorziet het de winnaars van zowel geldprijzen als publicaties in de jaarlijkse bloemlezing: L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future. Die bloemlezing is overigens het best verkochte werk in deze categorie geworden en heeft zich inmiddels bewezen als springplank voor de publicatie van meer werk. De L. Ron Hubbard Writers of the Future-wedstrijd heeft meer dan vijfhonderd nieuwe romans op de Amerikaanse boekenplanken helpen verschijnen.

“De kunstenaar wordt beschouwd als iemand die initiatieven neemt”, schreef L. Ron Hubbard aan het begin van zijn wedstrijd. “De kunstenaar injecteert levensenergie in een cultuur”. Hoewel hij doelde op komende schrijvers, zijn deze gevoelens zeker van toepassing op hemzelf. Op dit moment zijn er meer dan 250 miljoen boeken van L. Ron Hubbard in omloop; en met een tijdschema voor het uitgeven van eerdere en niet gepubliceerde boeken kan dat aantal alleen maar toenemen. Maar in ieder geval heeft hij zijn stempel gedrukt. Stephen V. Whaley, professor in Engels en vreemde talen, verklaarde: “L. Ron Hubbard is zonder twijfel een van de meest productieve en invloedrijke schrijvers van de twintigste eeuw”. Als bewijs daarvan werden aan de meeste van zijn werken prijzen van literaire organisaties toegekend zoals de Solidarité Culturelle Française, het Europese Prestige-comité en de Europese Kunstacademie. Een ander bewijs wordt gevormd door zijn opmerkelijk grote en breed samengestelde groep lezers en tientallen universiteiten die zijn werk bestuderen en ernaar streven om, zoals hij het zelf ooit uitdrukte, “te schrijven, te schrijven en nog meer te schrijven. En nooit wegens vermoeidheid, tijdgebrek, lawaai of wat dan ook van de koers af te dwalen”.