Scientology Antwoorden
door L. Ron Hubbard
(vervolg)

De wereld is geneigd om nieuwe dingen aan te vallen en Scientology heeft hiervan haar portie gehad van groepen met gevestigde belangen en regeringen, maar na iedere confrontatie blijft zij zonder bitter te zijn verdergaan om uiteindelijk als winnaar uit de strijd te komen.

Uit de toepassing van Scientology komen verscheidene interessante resultaten voort. Iemands intelligentie neemt toe en iemands vermogen om zijn problemen aan te pakken wordt merkbaar verbeterd.

Men hoeft Scientology niet lang te bestuderen om te weten dat men niet dood hoeft te gaan om erachter te komen wat men is of waar men heen gaat na de dood, want iemand kan dit zelf ervaren, zonder overreding, hypnose of zonder er in te "geloven".

Wanneer je jezelf aan de waarheid houdt, hebben de schaduwen waaraan je gebonden zat de neiging om te verdwijnen.

Scientology is dus hoofdzakelijk anders omdat men niet in haar hoeft te geloven om haar te laten werken. Haar waarheden zijn van de orde van grootte van “Is het zwart?”, “Is het wit?” Je kunt voor jezelf uitmaken of iets zwart is, als het zwart is en dat iets wit is, als het wit is. Er zijn geen trucjes of logica nodig om het te bewijzen. Scientologen vragen alleen aan andere mensen om het voor zichzelf te bekijken.

Samen met de wetenschap kan Scientology dus positieve en constante resultaten verkrijgen. Uitgaande van dezelfde omstandigheden krijgt men altijd dezelfde resultaten. Iedereen, gegeven dezelfde omstandigheden, kan dezelfde resultaten bereiken.

Wat er gebeurd is, is dat het bijgeloof uit de spirituele studies is weggenomen. Dat is vandaag de dag een zeer acceptabele gang van zaken voor de Mens.

De ultieme vrijheid hangt af van het kennen van de ultieme waarheid. Waarheid is niet wat de mensen zeggen dat het is, het is wat het is. Het is nogal opmerkelijk dat de waarheid bevrijdend werkt, net zoals de filosofen het door de eeuwen heen gezegd hebben.

Wat de filosoof niet zei, was: “Hoe vrij kan men dan wel niet worden?” Dat is de verrassing die Scientology bevat voor iedereen die de weg naar waarheid bewandelt – men kan volkomen vrij zijn.

Dit is natuurlijk geen goed nieuws voor de persoon die slavernij aanhangt en geen goed nieuws voor de fascistische, kapitalistische en zelfs wat meer liberale gezindten die vrijheid volkomen verbieden. Want wie kan een meester zijn, zo denken zij, als er geen slaven zijn die hun ketenen dragen? Ze slaan de plank volledig mis, want wie moet een meester zijn?

Wanneer je jezelf aan de waarheid houdt, hebben de schaduwen waaraan je gebonden zat de neiging om te verdwijnen.

En wanneer je, vanuit je eigen ervaring, eindelijk weet dat Scientology de antwoorden heeft en wanneer je ze hebt toegepast, dan heb je het resultaat waar alle filosofen, grote geleerden, wijsgeren en verlossers altijd van hebben gedroomd – alsook de vrijheid.

Er is net zoveel waar van Scientology als wat jij er vanaf weet; diegenen die haar alleen van naam kennen, reageren op de hoop die ze geeft. Naarmate men op de weg voortgaat, krijgt men er steeds meer kennis over en voelt men zich steeds vrijer. In tegenstelling tot vele beloften die er aan de Mens zijn gedaan en hem bang hebben gemaakt voor teleurstellingen, doet Scientology wat ze zegt. De weg ernaartoe kan oneffen zijn of het kan soepeltjes verlopen, maar uiteindelijk levert Scientology alles wat ze zegt te kunnen leveren.

Dat is het nieuwe ervan en waarom ze blijft groeien. Er is geen andere religie die de Mens ooit werd aangereikt die resultaten leverde. Ze wachten allemaal tot na het einde, waar iemand dan zijn harp of zijn nirwana zou vinden.

Voor het eerst in al die eeuwen is er iets dat binnen één mensenleven de antwoorden op de eeuwige vragen levert en ook onsterfelijkheid oplevert.