Een resumé over Scientology voor Wetenschappers
door L. Ron Hubbard
(vervolg)

Vóór Scientology is er geen enkel terrein geweest waar zuiver fundamenteel onderzoek werd gedaan in de menswetenschappen. Behalve wiskunde en natuurkunde waren er geen vakken die op de universiteit werden gedoceerd, waar men ook nog volgens een wetenschappelijke benadering te werk ging. De literatuur over filosofie is interessant en men kan daar op een verstandige manier lijn in brengen, maar uitsluitend wanneer het niet wordt benaderd op de autoritaire manier waarop het wordt aangeboden. Ik heb ooit een doctoraat geweigerd uit protest tegen deze atmosfeer.

Door het autoritaire systeem, professionalisme en de dogmatische instelling wordt het terrein van de menswetenschappen zozeer verduisterd, dat er een buitengewone vastberadenheid voor nodig is om daar onderzoek op te plegen. De tol die de individuele onderzoeker betaalt, wordt gefinancierd door onderzoeksfondsen die als bron van inkomsten worden beschouwd, die niet met succes worden aangewend op het vakgebied zelf en die worden toegekend aan mensen die onvoldoende onderlegd zijn in de wetenschap, om de bijbehorende ethiek en methodologie te kunnen aanvaarden.

Door het autoritaire systeem, professionalisme en de dogmatische instelling wordt het terrein van de menswetenschappen zozeer verduisterd, dat er een buitengewone vastberadenheid voor nodig is om daar onderzoek op te plegen.                   

Als de meeste echte wetenschappers het leven proberen te verbeteren of beschermen, dan kan men zeggen dat ze zich bekommeren om de menswetenschappen.

Dit terrein heeft echter nooit enige vorm van organisatie gekend. Er is nergens een plek geweest om echte gegevens te publiceren, te bediscussiëren of uit te wisselen, zonder te botsen op de gelederen van de overgefinancierde belangengroeperingen, die ooit ten aanzien van een verbetering van een persoonlijkheidsgrafiek tegen mij zeiden: “Als je dat in ons vakblad zou publiceren, zou dat een revolutie teweegbrengen in de psychologie”. “Prima, publiceer het dan maar.” “O nee, dat kunnen we niet maken, we krijgen subsidie van het Congres om dat vakgebied te onderzoeken.”

Hier heb je dus het relaas over de omstandigheden waaronder Scientology zich moest ontwikkelen, een aantal van de redenen waarom ze werd uitgegeven zoals ze was en waarom ze is wat ze is.

Geen vakbladen, geen maatschappelijke contacten, geen andere contacten – dat waren de risico's. Op het terrein van de menswetenschappen staat ze alleen en produceert ze daarin op vele gebieden onafgebroken een voorspelbaar resultaat.

Ze is nu bekend in lucht- en ruimtevaartprogramma’s en wordt daar door honderden mensen gebruikt, zo is mij verzekerd door één van hun leidinggevenden. Er worden door anderen van tijd tot tijd nog kleine stukjes en beetjes van uitgegeven (vroegere stukjes en beetjes) als nieuwe ontdekkingen.

De Mens heeft dit vakgebied gewoon nodig. Wat hij met zijn oorlogen, zijn vervuiling en de toenemende dominantie van de natuurwetenschappen nodig heeft, is een kennis omtrent de geesteswetenschappen die niet geperverteerd is door hebzucht, professionalisme en nonsens die van een autoriteit afkomstig is, maar niet getest is.

De Mens is een spiritueel wezen, hij is geen kasplantje of dier. En zoiets valt nog wetenschappelijk te bewijzen ook.

De gegevens in Scientology zijn tot stand gekomen volgens een wetenschappelijke methodologie en kunnen iedere wetenschappelijke toets doorstaan. Ze bevatten een systeem dat op het leven valt toe te passen.

Er moet nog een begin worden gemaakt met een brede toepassing ervan op de terreinen waar de menswetenschappen aan de verliezende hand zijn. Waarschijnlijk valt het goed toe te passen in de biologie. Mogelijk kan het ook enig licht werpen op het terrein van de natuurkunde en de chemie.

Het heeft veel moeite gekost om aan die gegevens te komen. Hele overheidsinstellingen hebben zich op mij gestort om het een halt toe te roepen. En ik overdrijf hier niet. Het zou een grote schande en mogelijk een groot verlies aan kennis zijn als het niet door andere gebieden in de menswetenschappen en natuurwetenschappen meegenomen zou worden. Het is een eenzame weg geweest.